Thomas Bolton Dalziel ‘Sevenoaks.—The Vine’ (CTS003)